D.S. FOKUS BAREI SPÓŁKA CYWILNA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP. Z O.O. I D.S. FOKUS SP. Z O.O.

Spółka aktywna

NIP 5242791166
REGON 363421884
Adres ul. Obrazkowa 20A/
03-188 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 2016-01-01
Data rozpoczęcia działalności 2016-01-04
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 7810Z

Najnowsze firmy:

W ZGODZIE Z NATURĄ SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 9581678434

REGON: 366631665

WORK-LIFE S.C.

NIP: 5862315193

REGON: 366626606