D.S. FOKUS BAREI SPÓŁKA CYWILNA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP. Z O.O. I D.S. FOKUS SP. Z O.O.

Spółka aktywna

NIP 5242791166
REGON 363421884
Adres ul. Obrazkowa 20A/
03-188 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 2016-01-01
Data rozpoczęcia działalności 2016-01-04
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 7810Z