BP - HAS - POL S.C.

Spółka aktywna

NIP 5420203824
REGON 050014204
Adres al. Józefa Piłsudskiego 25/
15-444 Białystok
PODLASKIE
Data powstania 1991-09-01
Data rozpoczęcia działalności 1991-09-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 5610A