BISTRO POSMAKUJ MAŁGORZATA SMERECKA, PAWEŁ DOBRZAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 6842646697
REGON 367732859
Adres ul. Rynek 26/
38-400 Krosno
PODKARPACKIE
Data powstania 2017-07-05
Data rozpoczęcia działalności 2017-07-05
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 5610A