ASANET AGNIESZKA ROGIŃSKA MARCIN STAŃCZUK SPÓŁKA CYWILNA

Działalność zakończona

NIP 7231633016
REGON 367738307
Adres Aleja Wojska Polskiego 33/214
18-300 Zambrów
PODLASKIE
Data powstania 2017-07-11
Data rozpoczęcia działalności 2017-07-11
Data zawieszenia
Data zakończenia 2018-06-29
Data wykreślenia 2018-07-04
Data wznowienia
PKD główne 8220Z