ARKA ALFRED LENKIEWICZ, ADRIAN LENKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 7532444095
REGON 367361653
Adres ul. Szkolna 3/
48-316 Łambinowice
OPOLSKIE
Data powstania 2017-05-26
Data rozpoczęcia działalności 2017-05-26
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 8730Z

Osoby powiązane z ARKA ALFRED LENKIEWICZ, ADRIAN...

Adrian Lenkiewicz

Pełna nazwa firmy

ALPOL Adrian Lenkiewicz

Status

Aktywny

Numery PKD

5590Z,0119Z,0121Z,0129Z,0130Z,0149Z,0161Z,0162Z,0163Z,0321Z,0322Z,0620Z,0811Z,0891Z,0892Z,1031Z,1032Z,1042Z,1051Z,1061Z,1062Z,1071Z,1072Z,1073Z,1082Z,1084Z,1085Z,1089Z,1092Z,1102Z,1310A,1392Z,1396Z,1412Z,1431Z,1439Z,1623Z,1721Z,1724Z,1813Z,2013Z,2041Z,2042Z,2052Z,2110Z,2120Z,2229Z,2343Z,2349Z,2370Z,2432Z,2433Z,2441Z,2443Z,2453Z,2512Z,2550Z,2562Z,2599Z,2680Z,2711Z,2712Z,2733Z,2790Z,2811Z,2813Z,2814Z,2824Z,2849Z,2893Z,2896Z,2899Z,2920Z,3030Z,3240Z,3311Z,3312Z,3314Z,3317Z,3319Z,3530Z,3600Z,3700Z,3812Z,3821Z,3831Z,4110Z,4120Z,4211Z,4299Z,4311Z,4312Z,4321Z,4322Z,4329Z,4331Z,4332Z,4339Z,4391Z,4399Z,4511Z,4519Z,4520Z,4532Z,4540Z,4611Z,4612Z,4613Z,4614Z,4615Z,4616Z,4617Z,4619Z,4621Z,4622Z,4623Z,4631Z,4632Z,4636Z,4637Z,4638Z,4639Z,4642Z,4643Z,4645Z,4646Z,4647Z,4649Z,4651Z,4661Z,4663Z,4665Z,4666Z,4669Z,4673Z,4674Z,4675Z,4676Z,4677Z,4690Z,4719Z,4721Z,4722Z,4725Z,4729Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4759Z,4762Z,4763Z,4764Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4778Z,4779Z,4781Z,4782Z,4791Z,4799Z,4931Z,4932Z,4939Z,4941Z,4942Z,4950A,4950B,5020Z,5030Z,5040Z,5210B,5221Z,5229C,5510Z,5520Z,5530Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,5812Z,5821Z,5913Z,5914Z,5920Z,6120Z,6190Z,6201Z,6202Z,6203Z,6209Z,6311Z,6312Z,6391Z,6399Z,6419Z,6492Z,6499Z,6512Z,6612Z,6619Z,6622Z,6629Z,6630Z,6810Z,6820Z,6831Z,6832Z,6920Z,7111Z,7112Z,7120B,7311Z,7312A,7312B,7312C,7312D,7420Z,7490Z,7711Z,7712Z,7721Z,7729Z,7731Z,7732Z,7733Z,7734Z,7739Z,7740Z,7810Z,7820Z,7830Z,7911A,7911B,7912Z,7990B,7990C,8010Z,8020Z,8110Z,8121Z,8129Z,8130Z,8211Z,8219Z,8230Z,8291Z,8292Z,8510Z,8551Z,8553Z,8560Z,8610Z,8690B,8690C,8690D,8690E,8710Z,8720Z,8730Z,8790Z,8810Z,8891Z,8899Z,9001Z,9002Z,9200Z,9311Z,9313Z,9319Z,9329Z,9511Z,9522Z,9523Z,9524Z,9529Z,9601Z,9603Z,9604Z,9609Z

Adres

Wierzbie 25 48-316 Łambinowice

NIP

7532250184

REGON

161455299