AMB OGRODY ARTUR CHOLEWA, MAREK KOŁODZIEJSKI, BARTOSZ ŚCIEGIENNY SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP
REGON 385994344
Adres 58/
26-330 Zdyszewice
ŁÓDZKIE
Data powstania 2020-04-29
Data rozpoczęcia działalności 2020-05-11
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 8130Z