AM SPÓŁKA CYWILNA ARTUR ĆWIERTNIA I MACIEJ RYNKIEWICZ

Spółka aktywna

NIP 8551576390
REGON 320887120
Adres ul. Konstytucji 3 Maja 17/
72-600 Świnoujście
ZACHODNIOPOMORSKIE
Data powstania 2010-09-01
Data rozpoczęcia działalności 2010-09-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4771Z