AGMARK SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 1132715788
REGON 141382848
Adres ul. Samolotowa 4/69
03-984 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 2008-05-01
Data rozpoczęcia działalności 2008-05-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 1812Z

Osoby powiązane z AGMARK SPÓŁKA CYWILNA

Bożena Ejmocka

Pełna nazwa firmy

AGMARK s.c. BOŻENA EJMOCKA wspólnik spółki cywilnej

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

1820Z

Adres

ul. Samolotowa 4 03-984 Warszawa

NIP

1131147661

REGON

363395276

Kamil Ejmocki

Pełna nazwa firmy

a/ AGMARK KAMIL EJMOCKI wspólnik spółki cywilnej, b/ PRESTIGE KAMIL EJMOCKI

Status

Aktywny

Numery PKD

1820Z,1411Z,1412Z,1413Z,1414Z,1419Z,1420Z,1431Z,1439Z,1711Z,1712Z,1721Z,1722Z,1723Z,1724Z,1729Z,1811Z,1812Z,1813Z,1814Z,2211Z,2219Z,2221Z,2222Z,2223Z,2229Z,2611Z,2612Z,2620Z,2630Z,2640Z,2651Z,2652Z,2660Z,2670Z,2680Z,2811Z,2812Z,2813Z,2814Z,2815Z,2821Z,2822Z,2823Z,2824Z,2825Z,2829Z,2830Z,2841Z,2849Z,2891Z,2892Z,2893Z,2894Z,2895Z,2896Z,2899Z,3212Z,3213Z,3220Z,3230Z,3240Z,3250Z,3291Z,3299Z,4511Z,4519Z,4520Z,4531Z,4532Z,4540Z,4611Z,4612Z,4613Z,4614Z,4615Z,4616Z,4617Z,4618Z,4619Z,4641Z,4642Z,4643Z,4644Z,4645Z,4646Z,4647Z,4648Z,4649Z,4651Z,4652Z,4661Z,4662Z,4663Z,4664Z,4665Z,4666Z,4669Z,4671Z,4672Z,4673Z,4674Z,4675Z,4676Z,4677Z,4690Z,4711Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4730Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4781Z,4782Z,4789Z,4791Z,4799Z,4932Z,4939Z,4941Z,4942Z,4950A,4950B,5210A,5210B,5221Z,5222A,5222B,5223Z,5224A,5224B,5224C,5229A,5229B,5229C,5310Z,5320Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,5911Z,5912Z,5913Z,5914Z,5920Z,6110Z,6120Z,6130Z,6190Z,6201Z,6202Z,6203Z,6209Z,6311Z,6312Z,6391Z,6399Z,7021Z,7022Z,7311Z,7312A,7312B,7312C,7312D,7320Z,9200Z,9511Z,9512Z,9521Z,9522Z,9523Z,9524Z,9525Z,9529Z,9602Z

Adres

ul. Samolotowa 4 03-984 Warszawa

NIP

1132497920

REGON

142644256

Najnowsze firmy:

ZAS ZBIGNIEW, ANNA STENCEL Spółka Cywilna

NIP: 8513209904

REGON: 367464643

Kompas S.C. Mirosław Lachowski, Grażyna Lachowska

NIP: 5492447613

REGON: 367503745

MDM Bud spółka cywilna

NIP: 6832095758

REGON: 367647480