AAG-RZESZÓW S.C.

Spółka aktywna

NIP 8132889492
REGON 690570817
Adres ul. gen. Leopolda Okulickiego 10/
35-222 Rzeszów
PODKARPACKIE
Data powstania 1998-10-06
Data rozpoczęcia działalności 1998-10-06
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4649Z