A&P PROGRES PIOTR WELCZ i ALEKSANDRA DĄBKOWSKA Spółka Cywilna

Spółka aktywna

NIP 9223056462
REGON 367980244
Adres ul. Kresowa 7/8
22-400 Zamość
LUBELSKIE
Data powstania 2017-09-01
Data rozpoczęcia działalności 2017-09-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4754Z

Osoby powiązane z A&P PROGRES PIOTR WELCZ i ALEK...

Aleksandra Dąbkowska

Pełna nazwa firmy

1.TRADE & SUPPORT ALEKSANDRA DĄBKOWSKA 2. A & P PROGRES ALEKSANDRA DĄBKOWSKA

Status

Aktywny

Numery PKD

7022Z,4511Z,4519Z,4520Z,4531Z,4532Z,4540Z,4611Z,4612Z,4613Z,4614Z,4615Z,4616Z,4617Z,4618Z,4619Z,4621Z,4622Z,4623Z,4624Z,4631Z,4632Z,4633Z,4634A,4634B,4635Z,4636Z,4637Z,4638Z,4639Z,4641Z,4642Z,4643Z,4644Z,4645Z,4646Z,4647Z,4648Z,4649Z,4651Z,4652Z,4661Z,4662Z,4663Z,4664Z,4665Z,4666Z,4669Z,4671Z,4672Z,4673Z,4674Z,4675Z,4676Z,4677Z,4690Z,4711Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4730Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4781Z,4782Z,4789Z,4791Z,4799Z,4910Z,4920Z,4931Z,4932Z,4939Z,4941Z,4942Z,4950A,5010Z,5020Z,5030Z,5040Z,5110Z,5121Z,5210B,5221Z,5222A,5222B,5223Z,5224A,5224B,5224C,5229A,5229B,5229C,5310Z,5320Z,5510Z,5520Z,5530Z,5590Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,5811Z,5812Z,5813Z,5814Z,5819Z,5821Z,5829Z,5911Z,5912Z,5913Z,5914Z,5920Z,6110Z,6120Z,6130Z,6190Z,6201Z,6202Z,6203Z,6209Z,6311Z,6312Z,6391Z,6399Z,6419Z,6491Z,6492Z,6499Z,6512Z,6612Z,6619Z,6621Z,6622Z,6629Z,6630Z,6810Z,6820Z,6831Z,6832Z,6920Z,7021Z,7111Z,7112Z,7120A,7120B,7211Z,7219Z,7220Z,7311Z,7312A,7312B,7312C,7312D,7320Z,7410Z,7420Z,7430Z,7490Z,7711Z,7712Z,7721Z,7722Z,7729Z,7731Z,7732Z,7733Z,7734Z,7735Z,7739Z,7740Z,7810Z,7820Z,7830Z,7911A,7911B,7912Z,7990A,7990B,7990C,8010Z,8020Z,8030Z,8110Z,8121Z,8122Z,8129Z,8130Z,8211Z,8219Z,8220Z,8230Z,8291Z,8292Z,8299Z,8560Z,9001Z,9002Z,9003Z,9004Z,9101A,9101B,9102Z,9103Z,9104Z,9200Z,9311Z,9313Z,9319Z,9321Z,9329Z,9511Z,9512Z,9521Z,9522Z,9523Z,9524Z,9525Z,9529Z,9601Z,9602Z,9604Z,9609Z

Adres

ul. Kresowa 7 22-400 Zamość

NIP

9222653871

REGON

061352125

Piotr Welcz

Pełna nazwa firmy

PW EXPERT Piotr Welcz; A&P Progres Piotr Welcz

Status

Zawieszony

Numery PKD

7022Z,4511Z,4520Z,4531Z,4532Z,4540Z,4611Z,4613Z,4614Z,4615Z,4616Z,4617Z,4618Z,4619Z,4621Z,4622Z,4623Z,4624Z,4631Z,4632Z,4633Z,4635Z,4636Z,4637Z,4638Z,4639Z,4641Z,4642Z,4643Z,4644Z,4645Z,4646Z,4647Z,4648Z,4649Z,4651Z,4652Z,4661Z,4662Z,4663Z,4664Z,4665Z,4666Z,4669Z,4672Z,4673Z,4674Z,4675Z,4676Z,4677Z,4690Z,4719Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4782Z,4789Z,4791Z,4799Z,4920Z,4932Z,4941Z,5010Z,5020Z,5030Z,5040Z,5121Z,5320Z,5510Z,5520Z,5530Z,5590Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,5819Z,6201Z,6202Z,6203Z,6209Z,6311Z,6312Z,6391Z,6399Z,6419Z,6491Z,6492Z,6499Z,6512Z,6612Z,6619Z,6629Z,6630Z,6810Z,6820Z,6831Z,6832Z,6910Z,6920Z,7021Z,7111Z,7112Z,7120B,7311Z,7312A,7312B,7312C,7312D,7320Z,7410Z,7420Z,7430Z,7490Z,7711Z,7712Z,7721Z,7731Z,7732Z,7733Z,7734Z,7739Z,7740Z,7820Z,7830Z,7911A,7911B,7912Z,7990A,7990B,7990C,8110Z,8121Z,8122Z,8129Z,8130Z,8211Z,8219Z,8230Z,8299Z,8560Z,9200Z,9311Z,9313Z,9319Z,9329Z,9512Z,9522Z,9524Z,9529Z,9601Z,9604Z,9609Z

Adres

Sitaniec 280a 22-400 Zamość

NIP

9221591719

REGON

360380423